Ry Lokalarkiv er et lokalhistorisk arkiv, som opbevarer en lang række arkivalier fra hovedsageligt privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner.

Derudover har arkivet en stor samling af billeder, som i et vist omfang er digitaliserede og lagt på den fælles arkivportal arkiv.dk.

Alt materiale er indleveret efter aftale med giver og som oftest gjort offentligt tilgængeligt. Det betyder, at materialet er blevet registreret med de oplysninger, som har været mulige at tilknytte, og er tilgængelig for offentligheden på arkiv.dk. Oplysningerne omfatter kun ikke-personfølsomme oplysninger. Ønsker man at se selve materialet kan det kun ske på arkivets læsesal.

Noget materiale kan efter aftale med giver være klausuleret, og er ikke umiddelbart tilgængeligt. Det vil fremgå af registreringen, hvordan det forholder sig i det enkelte tilfælde.

Som det fremgår af tabellen herunder vil alle oplysninger 10 år efter en persons død kunne gøres offentligt tilgængeligt:

 

   

 

 Nulevende personer

 

 

 Afdøde personer

 

 Ikke-personfølsomme   oplysninger

 

 Kan offentliggøres af arkivet,   dog har personen selv   indsigelsesret

 

 Kan offentliggøres af arkivet

 

 Personfølsomme oplysninger

 

 Kan alene offentliggøres med   udtrykkeligt samtykke fra den   pågældende person

 

 Kan offentliggøres 10 år efter at   den pågældende person er død

 

Hvis man som person ikke ønsker at oplysninger om sig selv er tilgængelige i arkivets registreringer bedes man rette henvendelse til Ry Lokalarkiv på mail. Ønsket vil blive efterkommet og henvendelsen vil efterfølgende blive slettet.