Generalforsamlingen 2014

Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv onsdag d. 19. marts 2014
Dagsorden:

AD 1.
Valg af dirigent.

Jarl blev valgt som dirigent.

AD 2.
Bestyrelsens beretning ved formand Søren Chr. Sørensen.

Søren beklagede, at han på grund af travlhed ikke har fået arrangeret foreningens årlige udflugter og foreslog, at der bliver nedsat et turudvalg. Dette sker under punktet eventuelt.

Kalenderen er i år trykt i 600 eksemplarer. Salget har ikke svaret til forventningerne, og der er nu 70 usolgte kalendere tilbage.

Der nu fire, der arbejder med at scanne og registrere billeder i Arkibas, nemlig Jane Steffens, Jarl Dencker Nielsen, Mogens Riis Lauritzen og Kaj Ahlburg. Der er registreret cirka 2600 billeder.

Vi er begyndt at affotografere fotograf Baunsgaards glaspladenegativer. Vi har cirka 3000 glasplader, som vi ikke kender indholdet af. For at identificere motiverne på billederne kan vi lægge dem på hjemmesiden og evt. offentliggøre dem i Ry Ugeavis eller i Midtjyllands Avis.

Niels Hougaards lokalhistoriske videoer er nu digitaliseret og skal registreres i Arkibas.

Til videoen om Webmore har Støtteforeningen bevilget 1000,- kr.

Det går fremad med antallet af besøgende på hjemmesiden. Der er nu dagligt omkring 61 besøgende på siden.

Søren sluttede af med at takke de frivillige, der arbejder på arkivet, for deres indsats.

Formandens beretning blev godkendt.

AD 3.
Regnskab 2013 ved kasserer Ib Jensen Skytte.

Regnskabet udviser i 2013 et underskud på 1222,65 Dette skyldes bl.a. indkøb af ny scanner samt indkøb af DVD´er. Ikke solgte DVD´er er bogført til indkøbspris under Status.

Årskalenderen 2014 er blevet hæftet og ikke samlet med spiralryg. Dette betyder, at overskuddet øges fra cirka 3000,- til cirka 8000,- pr. årskalender.

Forsamlingen besluttede at fastholde kontingentet for næste år som uændret, det vil sige 75,- pr. person og 100,- for en husstand.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Under debatten om regnskabet blev vi bedt om næste år at oplyse antallet af kalendere og DVD´er på lager. Det blev taget til efterretning.

AD 4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kaj Ahlburg
Jarl Dencker Nielsen
Knud Aagaard
Mogens Riis Lauritzen
Alle blev genvalgt.

AD 5.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
Ib Jensen Skytte.
Manne Østergaardt.
Begge blev genvalgt.

AD 6.
Valg af revisorer.
På Valg er:
Niels Hovgaard.
Ann Kirstin Heide.
Begge blev genvalgt.

AD 7.
Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Anne Grethe Frøslev.
Genvalgt.

AD 8.
Indkomne forslag.
Ændringsforslaget til vedtægternes punkt 3 blev vedtaget.
Ændringsforslaget til vedtægternes punkt 4 blev vedtaget.
De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden.

AD 9.
Evt.
Til turudvalget valgtes:

Knudaage Knudsen
Knud Aagaard
Søren Chr. Sørensen
Per Bergmann