Vi har på arkivet en mængde kassettebånd med forskelligt interview-indhold.

For at gøre dem mere tilgængelige, er vi gået i gang med at digitalisere og registrere dem, men det er en lang proces.

Lydoptagelserne kan findes frem, men ikke afspilles på Arkiv.dk. Da det kan være vanskeligt at vide, hvad man skal søge efter, har vi herunder lavet en liste over de optagelser, der foreløbigt er digitaliserede:

mp3
L1_Kristen Holgaard fortæller om gamle stednavne i Gl. Rye.
L2_S.A. Schoubo-Madsen taler med skovfoged Tue Jensen om Klostermølle. 1975
L3_S.A. Schoubo-Madsen taler med skovfoged Tue Jensen om Klostermølle. 1975
L4_S.A. Schoubo-Madsen taler med skovfoged Tue Jensen om Klostermølle. 1975
L5_Radioudsendelse optaget i Gl. Rye, udsendt 23 jan. 1996.
L6_Skovfoged Tue Jensen Rye Nørskov taler med Godrum Lysholtgaard Gl. Ryevej 25 Brædstrup.
L7_Skovfoged Tue Jensen Rye Nørskov taler med Johan Bech Gammel Vissingkloster om Gudenåen ved Gammel Vissingkloster. 1975
L8_Skovfoged Tue Jensen Rye Nørskov taler med Rasmus Hull om vandløb ved Salten å. 1974
L9_Lærer Harald Nielsen Gl. Rye holder foredrag på Knudsøskolen. 1973
L10_Fra Aftenhøjskolen, Helmer Schultz fortæller om spillemandsmusik og Harald Nielsen fortæller om dialekter. 1973
L11_Folkedans ved Aftenhøjskolen ved lærer Helmer Schultz. 1973
L12_Rasmus Hull fortæller om tilblivelsen af Gudenåmuseet ved Aftenhøjskolen i Gl. Rye. 1974
L13_Aftenhøjskolen i Gl. Rye foredrag om fremstilling af glas ved Stenhule. Helmer Schultz, Harald Nielsen, Søren Frandsen og museumsinspektør Fischer Silkeborg. 1973
L14_Aftenhøjskolen Gl. Rye om historien fra Øm Kloster af Holger Garner-Nielsen, først høres Tue Jensen, så Holger Garner-Nielsen senere Harald Nielsen 1973
L15_Aftenhøjskolen i Gl. Rye, Øm Klosters historie fortalt af Holger Garner side 1. Side 2 historier og anekdoter fra Gl. Rye. 1973
L16_Gl. Rye aftenhøjskole, Holger Garner om Øm Kloster og munke, Harald Nielsen om gård 1973
L17_Øm Kloster indvielse efter udgravning, og gudstjeneste. 800 år. 1972
L18_Førstelærer Harald Nielsen Gl. Rye fortæller om steder og billeder fra Gl. Rye 1973
L19_Tue Jensen Rye Nørskov Ry interviewer Karl Thomassen om stednavne i Rye Nørskov området. 1971
L20_Side 1 Holger Garner Nielsen om klostre og Cistersiensermunke. Lærer Verner Christensen introducerer. Side 2 Fischer fra Silkeborg museum fortæller om glasværkerne ved Stenhule.
L21_Tue Jensen i samtale med de 3 søskende Nørregaard på Gedskelund, Engvej 3, om stednavne og broer over Gudenå.
L22_Tue Jensen i samtale med fhv. gdr. Jens Sørensen Emborg om stednavne omkring Emborg.
L23_Tue Jensen interviewer om steder og stednavne.
L24_Tue Jensen interviewer om stednavne
L25_Tue Jensen Interviewer Valdemar Hansen om stednavne.
L26_Tue Jensen taler med Hr og Fru Frost Boes.
L27_Jørgen Kristian Schmidt Lindholmvej 45, interviewes af Tue Jensen om steder og stednavne i Emborg Vestermark. Bånd II.
L28_Planteskoleejer Aksel Olsen fortæller om Rhododendron. Tue Jensen i samtale med Valdemar Hansen om steder og stednavne i Hejnæs.
L29_Tue Jensen, Jørgen Wagner og Mogens Rye Nørskov Ry, på jagt efter ulovligt fiskeri i Gudenå om aftnen d. 15. aug. 1970.
L30_Førstelærer Harald Nielsen fortæller om små landsbysamfunds tilbagegang og integration af tilflyttere.
L31_Stednavne Gl. Rye området førstelærer Harald Nielsen og Tue Jensen på Gl. Rye Skole, med flere deltagere.
L32_Statshmd. Peder Kjøge i samtale Tue Jensen om stednavne.
L33_Marie Jørgensen og Valdemar Hansen interviews af Tue Jensen om stednavne.
L34_Harald Nielsen og Tue Jensen om stednavne og om veje.
L35_Om veje i Rye. Om Folkedansemusik.
L36_Dover Sogns historie og starten af Ry Lokalarkiv.
L37_Sct. Sørens Kirke og Galgebakken fortalt af førstelærer Harald Nielsen Gl. Rye.
L38_Marius Thorvald Nielsen fortæller, interviewes af Robert Bach.
L39_Smedemester Søren Bach Gl. Rye holder foredrag på Galgebakken i Gl. Rye. Mødeleder borgmester Jørgen Nielsen. Side 2 Knudsøkoret.
L40_Viggo Rasmussen, snedkermester Bolighuset Ry, taler om nybyggere i Ry fra sin forældres tid.
L41_Laurits Ibsen Randersvej og Tue Jensen taler om Holmen Birkhede.
L42_Smed Alfred Hansen Alling om sit liv og om arbejde og hans hustru Esther Hansen f. Fricke om arbejde ved kirken.
L43_Bryllup mellem Jette Karen Jensen og Preben Pedersen i Sct. Sørens kirke viet af pastor Gustav Højlund, efterfølgende fest på Svostrup Kro.
L44_Førstelærer Harald Nielsen fortæller om Gl. Ryes historie.
L45_Holger Garner om Øm Kloster. Søren A. Sørensen om Husmandsforeningen og med kommentarer til film om husmandsforeningen.
L46_Erindringer fra Jaungyde fortalt af Estrid Jensen, Agnes Bach Hyllinglund, Bernhard Poulsen, Søren Andersen Gl. Rye og Anina Andersen (B, P`s søster). Interviewer er Edith (Ditte) Sjørup.
L47_Tidligere borger i Gl. Rye, Søren Skou, inviteret til at tale om sociale forhold i Gl. Rye kommune, interviewer er førstelærer Harald Nielsen.
L48_Byrådsmedlemmer fra Ry byråd i møde om regionsplan med amtsrådsmedlemmer.
L49_Anders Frederik Ibsen og fru Marie Birkhedegård interviewes af Tue Jensen om arbejde og forhold til Rye Nørskov samt fiskeri i Julsø.
L50_Birthe Knudsen Alling Østergaard interviewes af Tue Jensen om stednavne.
L51_Victor Baunsgaard i samtale om Ry.
L52_Klip fra Lydavisen der blev rundsendt til svagtseende i Ry og Skanderborg.
L53_Peter Sørensen Allinghus og Tue Jensen stednavne. Palle Lauring om Hindsholm.
L54_Lydavis fra Skanderborg til blinde, pedel Gunnar Andersen Morten Børup skolen. Side 2 tom.
L55_Højskoleforstander Johannes Terkelsen foredrag.
L56_Om stednavne, Tue Jensen taler med Rasmus Svendsen Klostervej 130 Ry, fiskeriartikler.
L57_Lydbog til folk i Ry Kommune udgivet af Tværsocialistisk Kommunalgruppe i Ry, forkortet TK, indlæst af Birger Hansen.
L58_Om Øm Kloster af Holger Garner på Ry Højskole
L59_Om Tørring Frysehus ved Ry fortalt af Kurt Mikkelsen, tidligere landmand og bosat i Tørring.
L60_Christian Sørensen Tulstrup Nørregaard, Kielsgaardsvej 34 Ry, fortæller om sit liv på gården.
L61_Ejnar Larsen om Tulstrup kirke og A. K. Larsen om sit liv og levned
L62_Ove Steffens og Egon Rasmussen Ry Lokalarkiv i samtale med 2 søstre, Martha Ingrid Nielsen f. 1908 og Kristine Johanne Nielsen f. 1911, om personer i Ry og Ry bymidte. Lyt her 1. del og 2. del.
L63_4 optagelser, Ry egnen, om biltyveri, om vandrehjem og om farvel til Knudhule Vandrehjem.
L64_Om Øm Kloster Ry fortalt af Holger Garner. Fortælling gentaget flere gange.
L65_84 årige Frederikke Marie Nielsen fortæller om sin tid i Alken og interviewes af Ib Rasmussen.    
L66_Elna Børre Eriksen taler om sine erindringer i Ry sammen med Edith Fischer Fredensvej.    
L67_Mette Hauberg Lung taler om historie og fortællinger fra Gl. Rye i samtale med Ditlev Reventlov.    
L68_Doktor Albert Andersen læser nogle af sine digte, han interviewes af journalist og lokalredaktør Erik Jakobsen Ry.    
L69_Hans Kjeld Bitsch, Ove Steffens og Egon Rasmussen, Nekko taler om billeder i lokalarkivet.    
L70_Ingrid Østermark og Ester Borchersen interviewes af murermester Aksel Mikkelsen om erindringer fra Ry.    
L71_Ingrid Østermark født 1900, fortæller om sine første år i Ry.    
L72_Ingrid Østermark læser anekdoter fra Ry.    
L73_Ester Borchersen fortæller om sin barndom i Ry i samtale med Erik Jakobsen og Aksel Mikkelsen. Optaget i Oens ved Horsens.    
L74_Postbud Albert Jensen Ry fortæller erindringer fra sin barndom.    
L75_Anders Peter Andersen Nr. Vissing mark 102 år fortæller om sin barndom, i samtale med Aksel Mikkelsen og Egon Rasmussen.    
L76_Stiftende møde for Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv, deltagere Erik Jakobsen, Egon Rasmussen, Poul Nørgaard og Richard Dam, mødet afholdt Gudrunsvej 1 Ry.    
L77_Indvielsen af træskomuseet i Gl. Rye, talere smedemester Søren Bach, salgschef Børge Elkjær, boghandler Poul Kastberg Krogh, skoleinspektør Werner Christensen, redaktør Erik Jakobsen, museumsleder Holger Garner, bankbestyrer Viggo Pedersen, ingeniør Hans O. Jessen.    
L78_Radioudsendelse fra standerhejsning i Ry Roklub, ved 25 års jubilæum, kommentator er Niels Christiansen.    
L79_Sct. Hans aften 1981 Skimminghøj, arrangør Ry Roklub og Ry Bådlaug, orkester er Ry Blæseorkester under ledelse af Henry Nielsen.    
L80_Justine Frost og Peder Laursen Frost Boes i samtale med Gerda Raundorf om erindringer fra Boes.    
L81_Ældre konference i Ry, optaget fra Østjyllands Radio.    
L82_Bernhard Poulsen Jaungyde i samtale med et barnebarn og lærer Birger Hansen om sit liv og politik.    
L83_Gdr. Christian Weigelt Firgårde i samtale med lærer Jens Raaby om sin skoletid og soldatertid.    
L84_Maren Weigelt f. 3/12 1892 på Karenslund i Fiirgårde, fortæller om sine erindringer i en samtale med lærer Knud Lars Stenbjerg Jensen.    
L85_Elny Knudsen Klostervej Ry, om sit liv i samtale med Egon Rasmussen, Niko, Lokalarkivet. Elny er født i Horsens 1899 og flytter til Ry i 1911 idet hendes far havde deltaget i indvielsen af Ry Kirke og blev forelsket i Ry.    
L86_Optagelse til radio Silkeborg-Ry, plejemor på Himmelbjerggården Martha Rasmussen fortæller om sit liv som plejemor i samtale med Tonni Bak Jepsen.    
L87_Erindringer fortalt af Simon Juul Nielsen Gl. Rye med dialekt.    
L88_Simon Juul Nielsen Gl. Rye fortæller om erindringer.    
L89_Simon Juul Nielsen fortæller om erindringer fra 2. verdenskrig i samtale med lærer Birger Hansen. Bånd I    
L90_Simon Juul Nielsen Gl. Rye fortæller erindringer fra Gl. Rye i samtale med lærer Birger Hansen. Bånd II.    
L91_Poul Kastberg Krogh fortæller om sin tid som frihedskæmper og sin tid som turistchef i Ry i samtale med Ove Sindberg til Radio Ry Silkeborg.    
L92_Lærer A. K. Larsen Tørring i samtale med Johannes Wienberg om 1964 – 1975.    
L93_Lærer A. K. Larsen i samtale med Ejnar Larsen og Johannes Wienberg om sin tid som skolelærer.  
L94_Mette Sørensen Søkilde Plejehjem synger sange fra sin hjemegn, hun er i samtale med ergoterapeut Bodil (Pedersen).    
L95_Ordenssøstrene Marie-Claire Grenier og Denise Boittin i samtale bibliotekar Karen Thomsen om deres orden.    
L96_Sang med Ry dialekt af Kristian barhoved Kristensen.    
L97_Ny skoleordning af skoleinspektør Bent Dahl side 1. SSP arbejde af politibetjent Leif Tams. Interviewer redaktør Ove Sindberg Ry. Radio Silkeborg Ry.    
L98_Ove Sindberg taler med violinbyggere på Knudhule Badehotel. Radio Silkeborg Ry.    
L99_Amatør Festival afholdt på Ry Højskole.   
L100_Marias Lære – Hans Lyngsgaard – DR Mennesker og tro 2007
L101_Julekoncert 1991 Dover Kirke
L102_Viktor Baunsgaard Bånd 1A 3.4.1980
L103_Viktor Baunsgaard Bånd 1B 3.4.1980
L104_Viktor Baunsgaard fra Ry – Bånd 2    
L105_Viktor Baunsgaard fra Ry – Bånd 3    
L106_Viktor Baunsgaard fra Ry – Bånd 4    
L107_Viktor Baunsgaard fra Ry – Bånd 5    
L108_Knudsøkoret 30 års jubilæumskoncert på Knudsøskolen i Tulstrup ved Ry.    
L109_Foredrag i Låsby Skole og Forsamlingshus.    
L110_Blender Musical på Mølleskolen i Ry.    
L200_Radio Silkeborg Ry til Sandart premiere, ved mikrofonen Ove Sindberg og fisker Karsten Nielsen.   
L201_Politibetjent Leif Tams fortæller om Politihjemmeværnet i en udsendelse Radio Silkeborg Ry.    
L202_Sygeplejerske Elisabeth Tonni Jepsen fortæller om udstilling på Randers kunstmuseum af malerier af Anna Klindt Sørensen i radio Silkeborg Ry.   

Filerne er meget store, så hvis man vil høre dem, må man komme og lytte på arkivet eller måske få en fil til sin mp3-spiller.

Til slut en lille smagsprøve om kartoffelmelsfabrikken i Gl. Rye fra Karl Thomassen, der interviewes af Tue Jensen (L19).

Hele interviewet (L19) kan høres her 1. del og 2. del.
Det varer godt en time, og det er nok en god idé at bruge et par høretelefoner på din computer. Så er det lettere at få fat i alt, hvad der bliver sagt.