Der er ingen tvivl om, at billeder/fotografier er det mest efterspurgte materiale af de besøgende på arkivet. Og billeder har vi rigtig mange af.
For at disse kan blive virkelig søgbare, er det nødvendigt at have en database over dem, og det er en opgave, der bruges meget tid på.
Her ved årsskiftet 2022/23 har vi netop rundet foto nr. 15000.
Målet har været, at billederne skal kunne søges på internettet, og dette er også sket i 2015, idet et fællesprojekt for mere end 500 lokalarkiver er gået i luften på internetadressen: arkiv.dk
Situationen er nu den, at når der registreres et foto på arkivet i Arkibas, så kan det med det samme ses på den fælles internetadresse.
Prøv at søge her:

 

Vi har også lagt næsten fem tusind optagelser af Baunsgaards glaspladenegativer på nettet. Desværre kan de ikke længere ses, da softwaren er blevet forældet og ikke vedligeholdt. Billederne kan dog stadig ses på arkivet, hvor vi selv har arrangeret os med en lokal server.

Den seneste opgave, vi har taget fat på, er at scanne de mange 24×36 filmruller, som ligger på vores hylder. En stor del af disse stammer også fra fotograf Victor Baunsgaards virke. I samme ombæring vil også dias/lysbilleder med tiden blive scannet. Altsammen bliver løbende lagt i et særskilt album ved siden af glaspladerne.

Centralt i opgaven med at registrere billeder er, at der er folk rundt omkring, der har lyst til at bidrage med deres viden om motiver og personer, som ellers er gået i glemmebogen.
For at nå længere ud, har vi lavet et lille galleri med efterlysninger her på vores hjemmeside.

Ry Lokalarkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.