Der er ingen tvivl om, at billeder/fotografier er det mest efterspurgte materiale af de besøgende på arkivet. Og billeder har vi rigtig mange af.
For at disse kan blive virkelig søgbare, er det nødvendigt at have en database over dem, og det er en opgave, der bruges meget tid på.
Her i 2017 har vi netop rundet foto nr. 6500.
Målet har været, at billederne skal kunne søges på internettet, og dette er også sket i 2015, idet et fællesprojekt for mere end 500 lokalarkiver er gået i luften på internetadressen: arkiv.dk
Situationen er nu den, at når der registreres et foto på arkivet i Arkibas, så kan det med det samme ses på den fælles internetadresse.
Prøv at søge her:

 

Vi har også lagt næsten fem tusind optagelser af Baunsgaards glaspladenegativer på nettet. Disse bliver nu løbende lagt på arkiv.dk. Hvis du vil være med til at identificere personer og bygninger på optagelserne, må vi bede dig om at lave en profil til at logge ind med. Giver det dig problemer at udfylde skemaet, hjælper vi dig gerne tilrette her på arkivet.

Den seneste opgave, vi har taget fat på, er at scanne de mange 24×36 filmruller, som ligger på vores hylder. En stor del af disse stammer også fra fotograf Victor Baunsgaards virke. I samme ombæring vil også dias/lysbilleder med tiden blive scannet. Altsammen bliver løbende lagt på nettet i et særskilt album ved siden af glaspladerne.

Centralt i opgaven med at registrere billeder er, at der er folk rundt omkring, der har lyst til at bidrage med deres viden om motiver og personer, som ellers er gået i glemmebogen.
For at nå længere ud, har vi lavet et lille galleri med efterlysninger her på vores hjemmeside.

Ry Lokalarkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.